Metody

Arteterapia

Arteterapia to terapia, rozwój, leczenie za pomocą sztuki, a raczej sztuk. Podczas malowania, zabaw z dźwiękami czy ruchu dzieci mają możliwość wyrażenia siebie, tego co ukryte. To także pomoc w budowaniu siły wewnętrznej, dokonaniu zmiany.

zapisz się na sesję lub warsztaty

Trening Umiejętności Społecznych ( TUS )

To zajęcia grupowe polegające na rozwijaniu umiejętności społecznych, a w tym na :

– Poznawaniu i kontrolowaniu emocji

– Rozwijaniu empatii

– Trenowaniu umiejętności komunikacji

–  Rozwijaniu umiejętności współdziałania

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i akceptowane społecznie.

zapisz się na sesję lub warsztaty

Zajęcia emocjonalno-społeczne

zapisz się na sesję lub warsztaty

Terapia ręki

Terapia ręki polega na rozwijaniu motoryki małej, zdolności manualnych dziecka oraz poprawie ruchów precyzyjnych. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

zapisz się na sesję lub warsztaty