Metody

Arteterapia

Arteterapia to terapia, rozwój, leczenie za pomocą sztuki, a raczej sztuk. Podczas malowania, zabaw z dźwiękami czy ruchu dzieci mają możliwość wyrażenia siebie, tego co ukryte. To także pomoc w budowaniu siły wewnętrznej, dokonaniu zmiany.

zapisz się na sesję lub warsztaty

Trening Umiejętności Społecznych ( TUS )

To zajęcia grupowe polegające na rozwijaniu umiejętności społecznych, a w tym na :

zapisz się na sesję lub warsztaty

Trening kompetencji emocjonalnych

zapisz się na sesję lub warsztaty

Terapia ręki

zapisz się na sesję lub warsztaty

Eko - art

To zajęcia mające na celu poznanie sztuki ziemi, tworzenia z elementów natury, a także, w miarę możliwości, rozwój samodzielności w bliższym kontakcie z przyrodą.

 

Relaksacja dla dzieci

Relaksacja łączy w sobie elementy arteterapii i mindfulness. Dzieci rozwijają sztukę koncentracji, pobudzają zmysły. Uczą się rozpoznawać emocje, otwierają się na nowe doświadczenia, co pomaga im bardziej świadomym reagowaniu na bodźce. osiągają zdolność wyciszania się.

                   

Twórcze myślenie

                                       

Poprzez ruch, burzę mózgów, zabawy i działania artystyczne dzieci mają okazję rozwijać potencjał twórczy, wyobraźnię, pokonywać schematy, wspomagać rozwój funkcji poznawczych.